ACUMULACIÓNS

- -1 -2 @
} 2 3 4
5 6 7 8
A Aranheira Ç CFLO
F FRAK1 G H
Ilusion1 Interr J K
K1 L L1 L2
P (2) R S W
X X1 Y Ý
Y1 Z