corporación semiótica galega

 

bio

 

poesía visual
 
libro mudo
intervencións
interintencións
contraDicións
spot
acumulacións
caligrafos
fábulas
micro galería
 
colaxe e ilustración
perspectiva polichinela
 
poesía de acción
mail art
 
contacto